แนะนำวิธีเตรียมตัว ในการโทรมาสอบถามปัญหา

1. จดปัญหาที่เกิดไว้เป็นหัวข้อให้ชัดเจน เช่น Er. ที่เกิดในโปรแกรม ต้องจดทั้งตัวเลข Code Er. และข้อความที่ขึ้น
หรือถ้าเป็นปัญหาที่ข้อมูล ควรจดเมนูที่ทำแล้วเกิดปัญหาไว้ด้วย
2. ควรเป็นคนที่ทำงาน แล้วเกิดปัญหา หรือถ้าเป็นท่านอื่นโทรมาถามแทน ก็ควรรู้ขั้นตอนที่ทำให้เกิดปัญหาอย่างละเอียด
3. เตรียมหมายเลข S/N ดูจากแผ่นโปรแกรม หรือดูหน้าจอของบริษัทไว้ เพราะฝ่ายบริการจะถามด้วย
4. เตรียมโทรศัพท์ให้อยู่ใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานโปรแกรม เพื่อจะได้แก้ปัญหาไปพร้อมกัน
5. เตรียมกระดาษ และปากกาเพื่อจดวิธีการทำ
6. เตรียมตัวให้ว่าง และโทรมาหาเราได้เลย
7. อย่าลืมถามชื่อฝ่ายบริการที่ตอบปัญหาด้วยทุกครั้ง เพราะถ้าสายหลุดหรือสอบถามปัญหาต่อเนื่องจะได้โทรกลับมาถามต่อได้

INDY SOFT