โปรแกรมบริหารการขายปลีกและบัญชีสำเร็จรูป


โปรแกรม Indy Pos & Account For Dos

- คุณสมบัติโปรแกรม Indy Pos หน้าร้าน

- คุณสมบัติโปรแกรม Indy Pos & Account 


โปรแกรม Indy Pos & Account For Windows

  *** โทรสอบถามรายละเอียด ฝ่ายขายอินดี้ซอฟท์ ***

อุปกรณ์

*เครื่อง POS ทัชสกรีน
*เครื่องอ่านบาร์โค้ด
*เครื่องคอมพิวเตอร์เซอร์เวอร์
*เครื่องพิมพ์บิลสลิป

การบริการ นอกสถานที่

*อบรมการใช้งานโปรแกรม
*แก้ไขแบบฟอร์ม / รายงาน ต่าง ๆ
*แก้ไขปัญหา เฉพาะกรณี

บริการด้าน IT

*บริการติดตั้ง Computer Server
*ติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง
*บริการติดตั้งเชื่อมระบบ Network LAN, Wifi, vpn

บริการด้านฝึกอบรม

*บริการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม ณ ห้องฝึกอบรมของบริษัทเรา
*บริการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม ณ ที่ทำการของท่าน

 

INDY SOFT