คุณสมบัติระบบบริหารจุดขาย

1. สามารถทำงานได้ทั้งแบบ ONLINE (เมื่อทำการขายปลีกโปรแกรมจะตัดสต็อคและลงบัญชีทันที) หรือแบบ BATCH (ส่งข้อมูลการขายปลีกไปตัดสต็อคและลงบัญชีหลังจากปิดร้านแล้ว)
2. เชื่อมโยงกับระบบบัญชี ทำให้สามารถทำงานทั้งหน้าร้าน (FRONT) และหลังร้าน (BACK) ได้ครบวงจร และหากใช้เป็นระบบเครือข่าย (LAN) สามารถทำงาน
    ทั้งหน้าร้านและหลังร้านได้พร้อมกัน โดยระบบบัญชีที่ นำมาเชื่อมต่อมี 11 ระบบ คือ

ระบบบัญชีแยกประเภทและการคิดค่าเสื่อม ระบบสินค้าคงคลัง
ระบบจัดซื้อสินค้า ระบบเจ้าหนี้
ระบบลูกหนี้ ระบบเช็คและบัญชีเงินฝาก
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบวิเคราะห์การซื้อ
ระบบวิเคราะห์การขาย ระบบวิเคราะห์การขายปลีก
ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  

3. สามารถบันทึกข้อมูลโดยใช้รหัสแท่ง (BAR CODE) ช่วยลดการผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล และช่วยให้ทำการขายสินค้าได้รวดเร็วขึ้น
4. สินค้า 1 ชนิดสามารถกำหนดรหัสได้ 2 รหัสประเภท ได้แก่ รหัสสินค้า เพื่อควบคุมสต๊อค และรหัสแท่ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขายหน้าร้าน
5. รองรับการขายสินค้าเป็นชุด หรือแพ็ค
6. รองรับรหัสแท่งที่พิมพ์จากเครื่องชั่งน้ำหนัก
7. รองรับอุปกรณ์ขายปลีก เช่น เครื่องพิมพ์กระดาษม้วน ลิ้นชักเก็บเงิน ซึ่งต่อพ่วงกับเครื่อง PC
8. รองรับการเชื่อมต่อเครื่องอนุมัติบัตรเครดิตยี่ห้อ HYPERCOM กับ IBM SUREONE ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน และข้อผิดพลาด ในกรณีที่รับชำระด้วยบัตรเครดิต    โปรแกรมจะรับข้อมูลจากเครื่องอนุมัติบัตรเครดิต โดยไม่ต้องบันทึกเพิ่มเติม
9. สามารถกำหนดสิทธิให้กับแคชเชียร์ว่า สามารถเปลี่ยนราคา, ให้ส่วนลด หรือยกเลิกการขายได้หรือไม่
10. สามารถให้ส่วนลดทั้งบิล หรือต่อรายการ ทั้งจำนวนเงิน หรือเปอร์เซ็นต์
11. สามารถกำหนดให้แต่ละจุดขายตัดสินค้าจากคลังใดก็ได้ (ในกรณีที่มีคลังสินค้ามากกว่า 1 คลัง)
12.โปรแกรมขายปลีกและบัญชีสำเร็จรูป INDY POSรองรับการรับชำระเงินทั้งเงินสด, บัตรเครดิต และคูปอง
13. สามารถกำหนดอัตราการชาร์จค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตแต่ละชนิดโดยโปรแกรมจะบวกเพิ่มเป็นค่าบริการให้อัตโนมัติ และลงบัญชีเป็นสินค้าบริการให้ด้วย
14. สามารถสะสมยอดซื้อของสมาชิก และพิมพ์รายงานยอดซื้อของสมาชิกได้
15. รองรับการรับชำระแบบผสม เช่น เงินสด+บัตรเครดิต, เงินสด+คูปอง


16. พิมพ์ใบกำกับภาษีเต็มรูปได้ทั้งแบบฟอร์มสำเร็จรูป และกระดาษม้วน
17. สามารถแก้ไขรูปแบบการพิมพ์ของใบกำกับภาษีอย่างย่อและอย่างเต็มได้ตามต้องการ
18. สามารถแก้ไขรูปแบบรายงานเปลี่ยนแคชเชียร์(ปิดกะ) และรายงานปิดสิ้นวันได้ตามต้องการ เช่น เปลี่ยนช่วงเวลาในการปิดกะ
19. สามารถเลือกพิมพ์ฟอร์มได้หลายรูปแบบ ได้แก่ แบบกระดาษม้วนสมบูรณ์ แบบกระดาษม้วนประหยัดหัวกระดาษ และฟอร์ม A4
20. รองรับการคิดค่าบริการกับลูกค้า เช่น ค่าขนส่ง , ค่ามัดจำล่วงหน้า เป็นต้น
21. สามารถกำหนดช่วงวันและเวลาที่ต้องการจะขายสินค้าราคาพิเศษได้ เช่น การจัด PROMOTION เป็นต้น
22. สามารถพักบิล และยกเลิกบิลที่พักไว้ ทำให้สามารถขายลูกค้ารายต่อไปได้ แม้ว่ายังไม่จบการขาย
23. สามารถกำหนดวงเงินในลิ้นชัก เมื่อมีเงินในลิ้นชักเกินวงเงินที่กำหนดไว้ โปรแกรมจะเตือนให้อัตโนมัติ
24. สามารถตรวจสอบยอดเงินในลิ้นชักของแต่ละจุดขายจากเครื่องอื่นที่อยู่ในระบบเครือข่าย (LAN) เดียวกัน
25. สามารถปรับราคาขายทั้งปกติและราคาพิเศษ โดยใช้ราคาขาย หรือราคาซื้อล่าสุดเป็นฐานในการคำนวณ
26. สามารถเพิ่มหรือลดเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือเป็นจำนวนเงินก็ได้
27. สามารถกำหนดวิธีปัดเศษสตางค์ได้เอง เช่น เมื่อคำนวณราคาขายออกมาแล้วมีเศษสตางค์
28. สามารถกำหนดให้โปรแกรมปัดเศษขึ้น-ลง หรือปัดเป็นจำนวนเต็มก็ได้
29. สามารถทำรายการรวมย่อย ในแต่ละบิลได้ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้แยกจำนวนเงินของบิลมากกว่า 1 ยอด
30. สามารถยกเลิก (VOID) หรือแก้ไขสินค้าที่ขายในขณะทำรายการขาย
31. มีปุ่มด่วนซ้ำรายการเดิม เพื่อความรวดเร็ว
32. สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือได้ในขณะที่ขายสินค้าอยู่
33. สามารถเก็บ-ย้ายประวัติการขายปลีกออกจากฐานข้อมูลหลักที่ใช้งานอยู่ ทำให้การทำงานประจำวันเร็วขึ้น แต่ยังสามารถดูประวัติการขายย้อนหลังได้
34. สามารถใช้รหัส Barcode ในการเปิดบิลซื้อ, ขาย, และระบบการจ่ายสินค้าภายในได้ (ในกรณีที่รหัสสินค้าภายในกับรหัส Barcode ไม่เหมือนกัน)
35. สามารถ Load Database รายละเอียดรหัสแท่ง / ราคาขาย / ชื่อสินค้า จากโปรแกรมออกไปพิมพ์บาร์โค้ดได้
36. สามารถใช้โปรแกรมสร้างรหัสสินค้าเป็นรหัสบาร์โค้ตได้ทั้งแบบ รหัส EAN 13 และ รหัส EAN 8
37. ขายปลีกหน้าร้าน สามารถออกบิลใบกำกับภาษีแบบเต็มได้โดยไม่ต้องออกแบบย่อก่อน( ในธุรกิจขายปลีกหน้าร้านโดยปกติแล้ว จะใช้เครื่องคอมฯ
      ออกใบกำกับแบบย่อได้ ต้องนำเครื่องไปขอจดทะเบียนกับสรรพากรก่อน ซึ่งอาจต้องใช้เวลานาน ดังนั้น ตามความสามารถของโปรแกรมข้อนี้     ทำให้คุณสามารถทำการขายปลีกหน้าร้านก่อนได้เลย โดยใช้วิธีออกใบกำกับแบบเต็มให้ลูกค้า โดยเฉพาะในกรณีที่จะใช้เครื่อง POS ในการออกงาน     แสดงสินค้าในที่ต่างๆ เป็นต้น)
38. สามารถรับข้อมูลการตรวจนับสินค้าโดยตรง และผ่าน Text File
39. สามารถรับคืนสินค้าที่จุดขายหน้าร้านได้ทันที ทั้งภายในวันเดียวกันและข้ามวัน แม้ลูกค้าไม่มีบิล
40. สามารถรายงานวิเคราะห์การขายปลีกต่าง ๆ ดังนี้

รายการขายประจำวัน
การขายตามจุดขาย
การขายตามสมาชิก/จุดขาย
จัดลำดับยอดขายตามมูลค่าสินค้า, ตามจำนวน
สรุปยอดขายตามผู้จำหน่าย-สินค้า
สรุปยอดขายตามลูกค้า-สินค้า
จัดลำดับยอดขายตามสมาชิก

การขายตามแคชเชียร์
การขายตามสินค้า
การขายตามพนักงานขาย
จัดลำดับยอดขายตามช่วง วันที่, หมวด
รายงานตรวจสอบข้อมูลขายปลีก
จัดลำดับยอดขายตามสินค้า-แยกตามจุดขาย

 

 ขีดความสามารถของระบบจุดขายหน้าร้าน
1. กำหนดรหัสแท่งได้สูงสุด
2. กำหนดรหัสสมาชิกได้สูงสุด
3. กำหนดราคาโปรโมชั่นได้สูงสุด
4. กำหนดเลขที่จุดขายได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร
5. กำหนดหมายเลขเครื่องเก็บเงิน
6. กำหนดวงเงินในลิ้นชัก
7. กำหนดเลขที่บัตรสมาชิกได้
8. ยอดซื้อสะสมสมาชิก
9. รหัสบัตรเครดิต
10. ชื่อบัตรเครดิตได้สูงสุด
11. เลขนำหน้าบัตรเครดิตกำหนดได้
12. กำหนดชื่อย่อสินค้าได้
13. เก็บข้อมูลได้โดยไม่จำกัดจำนวน (ขึ้นอยู่กับเนื้อที่ฮาร์ดดิสก ์ที่ใช้อยู่ ตัวโปรแกรม
     ใช้เนื้อที่ประมาณ 10 MB)
14. ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มี CPU ตั้งแต่ 80486SX ขึ้นไป และหน่วยความจำอย่างน้อย 4 MB
15. สามารถใช้กับระบบเครือข่าย (LAN) ได้แก่ Windows NT v.4 ขึ้นไป และ
      NetWarev. 3.2 ขึ้นไป
16. ระบบ OS ที่ใช้ได้แก่ Dos v.5 ขึ้นไป, Win'95, Win'98
17. สามารถใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีอุปกรณ์ต่อเชื่อมได้ เช่น ลิ้นชักเก็บเงิน,
      เครื่องพิมพ์สลิป (เช่น TMU-300,TMU-950), Scanner, เครื่องตรวจนับสินค้า,
      Customer Display สามารถใช้กับเครื่องระบบ Pos ได้เช่น IBM Sure One, Fujit
15 หลัก
10 หลัก
9,999,999 ล้านบาท
999 หลัก
15 หลัก
9,999,999,999 ล้านบาท
20 หลัก
999,999,999 ล้านบาท
2 หลัก
25 ตัวอักษร
4 หลัก
20 ตัวอักษร

 

 

 

 

 

 

INDY SOFT