วิธีการชำระเงิน

 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

   ชื่อบัญชี  บริษัท อินดีซอฟท์ จำกัด    บัญชีเลขที่ 028-7-17936-0

สาขาเอ็มพาร์ค รังสิต คลอง3

    ชื่อบัญชี  วีระชัย เจริญรุ่งทรัพย์    บัญชีเลขที่ 123-0-83252-7
    ชื่อบัญชี  วีระชัย เจริญรุ่งทรัพย์    บัญชีเลขที่ 330-2-56352-4

 * หักภาษี ณ.ที่จ่าย 3%ได้ (ระบุ) ค่าโปรแกรม เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1055 42005 86 1

โอนแล้วแล้วแจ้งโอนเงินทาง ไลน์, อีเมล์, แฟกซ์ หรือโทร

 

INDY SOFT