วิธีการชำระเงิน

 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

    ชื่อบัญชี  บริษัท อินดีซอฟท์ จำกัด    บัญชีเลขที่ 288-2-03218-6
    ชื่อบัญชี  วีระชัย เจริญรุ่งทรัพย์    บัญชีเลขที่ 123-0-83252-7
    ชื่อบัญชี  วีระชัย เจริญรุ่งทรัพย์    บัญชีเลขที่ 330-2-56352-4

 * หักภาษี ณ.ที่จ่าย 3%ได้ (ระบุ) ค่าโปรแกรม เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1055 42005 86 1

โอนแล้วแล้วแจ้งโอนเงินทาง ไลน์, อีเมล์, แฟกซ์ หรือโทร

 

INDY SOFT