วิธีการกำหนดเครื่องพิมพ์ ต่อ Port USB  สำหรับโปรแกรม Indy Pos

 

1.ติดตั้งเครื่องพิมพ์ add printer
- ไปที่ Start > Control Panel > Devices and Printers
- Add a Printer  
- ทดสอบการพิมพ์


2. ให้ทำการ สั่ง Share Printer คลิกขวา ที่เครื่องพิมพ์ เลือก Printer Properties ->Sharing ตามรูป

3. Download File Usbprint.rar คลาย ออกมาจะได้ File Usbprint.bat Download File Usbprint 

4. อยู่เครืองที่ ต้องการสั่งพิมพ์ Copy File Usbprint.bat ไปไว้ ที่ ไดร์ฟ d:\ แล้ว คลิกขวา เลือก Send to Desktop


5. อยู่หน้า Desktop คลิกขวา ที่ Shortcut Usbprint เลือก Edit


- แก้ บรรทัด net use lpt1 \\computer_name\share_printername
 - computer_name  -> ชื่อคอมพิวเตอร์ ที่ต่อเครื่องพิมพ์ ดูที่ This Pc คลิกขวา เลือก Properties -> Computer Name


 - share_printername -> ชื่อเครื่องพิมพ์ที่ share ตามรูปตัวอย่างข้อที่ 2. LQ-310

แก้ตามตัวรูปตัวอย่าง คือ  NET USE LPT1 \\vm-Pcwin7\LQ-310
- เลือก File Save -> Exit


6. ก่อนเข้าโปรแกรม ครั้งแรก ให้คลิก ที่ Shortcut Usbprint ก่อน
โปรแกรม Indy ก็สามารถพิมพ์ ออกเครื่องพิมพ์ ที่ ต่อ Port USB ได้

หมายเหตุ :
- ถ้าเป็นเครื่อง ในระบบ Lan ก็ Copy File Usbprint.bat ไปไว้ ตาม ข้อ 4.ทำได้ทุกเครื่องที่ต้องการสั่งพิมพ์

INDY SOFT