โปรแกรมบริหารการขายปลีก และ บัญชีสำเร็จรูป Indy Pos

โปรแกรมบริหารการขายปลีกและบัญชีสำเร็จรูป Indy Pos ขายหน้าร้านตัดสต๊อก และ ลงบัญชีในขั้นตอนเดียว

    เป็นโปรแกรมที่รวบรวมระบบบัญชีถึง 12 ระบบเข้าไว้ด้วยกันเป็นโปรแกรมเดียว โดยข้อมูลจะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ทำให้ลดขั้นตอนในการทำงาน เพียงแค่ทำการบันทึกข้อมูลรายวันการซื้อและการขายเท่านั้นเอง ต่อจากนั้นโปรแกรมจะนำข้อมูล ไปปรับปรุงในแต่ละระบบที่เกี่ยวข้องให้เองโดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงานต่างๆ ได้ทันที ทำให้ท่านสามารถทราบผลการดำเนินงานได้ภายใน 2-3 นาทีเท่านั้น  รองรับธุรกิจหลายประเภท อาทิเช่น
 • ร้านขายปลีกและขายส่ง
 • ซุปเปอร์มาเก็ต
 • ร้านกิ๊ฟช็อป
 • ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง
 • ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • ร้านจำหน่ายเทปและซึดี
 • มินิมาร์ท
 • ร้านจำหน่ายหนังสือ
 • ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป
 • ร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ
 • ร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • และอื่น ๆถูกต้องและรองรับประกาศของกรมสรรพกร

ง่ายในการใช้งาน โดยจะมี Pull down menu สำหรับการป้อนหรือแก้ไขข้อมูล 
เมื่อป้อนข้อมูลผิดพลาดจะมีเลขที่พร้อมข้อความอธิบายการผิดพลาดที่มีความหมายและเข้าใจง่าย 

ไม่จำกัด การสร้างข้อมูล (Folder) หลังร้านไม่จำกัดจำนวน Users เข้าใช้งาน

มีข้อความช่วยเหลือ ( Online Help) ที่หน้าจอเป็นภาษาไทย  ใช้ภาษา C ในการพัฒนาระบบ
ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประมวลผลได้รวดเร็ว

มีเครื่องคิดเลข, ปฏิทินประจำปี, เปลี่ยนวันที่ทำการ และตัวอย่างแบบฟอร์มซึ่งส่งพิมพ์ได้ทันที

มีแบบฟอร์มสำหรับเตรียมข้อมูลนำเข้าระบบ ทำให้เริ่มระบบงานได้เร็วขึ้น

 

ใช้งานง่าย สนใจติดต่อ บริษัท อินดี้ซอฟท์ จำกัด ในวันและเวลาทำการ โทร. 02-992-7570

INDY SOFT